Kazım Erten

Kazım Erten

AYASOFYA

11 Temmuz 2020 - 10:27Tarih, 1453'ü sadece İstanbul'un Fethi olarak değil, aynı zamanda, Ortaçağın kapanıp Yeniçağın açıldığı tarih olarak not düşmüştü!
Doğu Roma İmparatorluğu'nun Yıkılıp Yeni Düzen, Yeni Medeniyet Merkezi'nin İstanbul olduğunun Fetih Nişânesi olarak AYASOFYA Kilisesi Camiye çevrilmişti. 
20. Yüzyıl'da Ulus Devletler, Sosyalist Rejimler, Doğu-Batı Blokları, Ortadoğu vd. yerlerde Devletler, Toplumlar farklı statülerde yapılandılar.
20. Yüzyılın  önemli, Özgün Devleti, Anadolu'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti idi. 
Batıya ve Doğuya Taklitçilikle öykünmeyen Türkiye Çağdaş Dünya'da Bilimsel Temeller üzerinde yükselip, Muasır Medeniyetlerin Fevkine çıkma iddiası ile yol alıyordu!
Sıkıntılı süreçler yaşıyordu. 
20. Yüzyıl Dünya Sistemi, İslamı, Müslümanları, İslam Düzeni ve Medeniyetini tanımadı!
Bu olumsuzluklardan Türkiye de payını aldı.                                        AYASOFYA bir şekilde Müze'ye dönüştürüldü!
20. Yüzyılın son çeyreğinde 20. Yüzyıl Sistemleri alarm zillerini çalmaya başladı.
Sovyetler dağıldı. Peşinden Doğu Avrupa Bloku, Çin ve diğerleri geldi.
21. Yüzyılın ilk çeyreği Ortadoğu'da Savaşlarla geçti.
Avrupa Birliği çatırdamaya başladı.
Amerika, Rusya, İsrail Denklemi bozuldu.
Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda Türkiye'ye dönersek;
Türkiye 1970'li Yılların başından beridir Batıcı olmayan, Doğu Sistemlerini benimsemeyen;
21. Yüzyıl'da, 20. Yüzyılda olduğu gibi Dünya Savaşları ve Soğuk Savaş ile değil;
BARIŞ ile 21. Yüzyıl Üçüncü Binyıl Medeniyeti'nin ADALET Temelinde kurulması için mücadele veriyor!
Türkiye'ye bu büyük Rol ve Misyonun kalmaması için, Türkiye 50 senedir Askeri Darbeler, Anarşi, Terör, Siyasi Müdahaleler, 
 ve Ekonomik Krizlerle boğulmak isteniyor!
Türkiye'yi Kaosa Sürükleme Planı bir taraftan işletilirken, Türkiye, kimsenin beklemediği hamleleri yapıyor!
AYASOFYA'nın Yeni Durumu;
bize göre, daha önceden yazılarımızda belirttiğimiz gibi;
Tıpkı 1453'te Yeniçağın Başlangıç Sembolü olduğu gibi;
21. Yüzyıl Üçüncü Binyıl Medeniyet Merkezi'nin İstanbul olduğunu  tarihe not düşüyor!
AYASOFYA ve İSTANBUL Mekke gibi, Kudüs Gibi, Roma gibi
hem Kadim Referansı Güçlü bir Medeniyet Medinesi'dir;
Hem de Yeni Düzen-Yeni Medeniyetin Ekonomik, Sosyal, Kültür Başkentidir.
Bir Akademisyen Dostum, İstanbul'u 21. Yüzyılın Merkez KITAKENTİ olarak tanımlamış ve üzerinde makale yazmıştı!
Çok önemli bir tesbittir!
İstanbul Asya ve Avrupa Kıtalarının Kesişim Merkezindedir.
Doğu-Batı, Güney-Kuzeyin Merkez noktasındadır.
Kadim Roma, Hıristiyanlık ve İslam Medeniyetinin Merkezi olmuştur.
AYASOFYA ve İSTANBUL, Üçüncü Binyıl Yeni Düzeni'nin Merkezi olarak tarihe not düşülmüştür.
Devlet, Meşruiyet, Hakimiyet, Tam Bağımsızlık, Adalet Kavramlarını, Kurumlarını İnsanlık Ailesi içerisinde, Dünya'nın değişik Coğrafyalarında tecrübe etmiş Bir Millet olarak;
Yeni Çoğulcu Düzenin Ateşi bugun itibarıyla AYASOFYA'nın Yeni Statüsü ile yakılmıştır.
Büyük Devlet Aklına, Derin Devlet Yönetim Vizyonuna, Millet-Devlet Bütünleşmesine Güç katmak herkesin mükellefiyetidir.
Siyasi Tercihlerin, Ekolleşmenin üstünde bir Üst Birleşim Misyon Sorumluluğunu gerektirir.
Krıpto Ittihatçıların, 20. Yüzyılın başında Osmanlı'yı tasfiye ettiği gibi, bugün Türkiye'nin Tasfiyesine ne pahasına olursa olsun fırsat vermeyeceğiz!
AYASOFYA'nın Cami olması kimseyi tedirgin etmemelidir!
Ayasofya'nın Yeni Statüsü, Yenidünya Düzeninin de Teminatı olacaktır!
Türkiye, 20.Yüzyıl boyunca bugünkü şartlara gelebildi!
21. Yüzyılda,İstiklal-i Tamme'nin gereğini Yüzyıl sonra yerine getiriyor!
Bu durum sadece Türkiye için değil, Dünya için de Umuttur!
Hayırlı olsun!

YORUMLAR

  • 0 Yorum